firstorderfirstorder
firstorder

Välkommen

Vi är en allmänpraktiserande byrå med kontor i Arboga, Västerås och Örebro.

Byrån har funnits sedan 70-talet och erbjuder engagerad och kvalificerad juridisk hjälp, både till dig som privatperson och till små och medelstora företag.

Huvudområden

Här har vi kort beskrivit de ärendetyper som vi arbetar mest med.

Även om du inte kan hitta just din fråga bland de ämnesområden som beskrivs så är du självklart välkommen att ringa till oss. Om vi mot förmodan inte skulle kunna biträda dig i ärendet, så kommer vi åtminstone att göra vårt bästa för att hjälpa dig vidare.

Affärsjuridik

Vi bistår bolag och enskilda näringsidkare i olika affärsjuridiska frågor. Det kan handla om allt från att upprätta avtal och andra handlingar till att biträda vid förhandlingar och i processer.

Tvister

Vi företräder privatpersoner och företag i en mängd olika typer av tvister.
​​​​​​​
Det kan exempelvis handla om oenighet om hur ett visst avtal ska tolkas, påstådda fel i en köpt vara eller tjänst, komplikationer i en pågående eller utförd entreprenad samt diverse frågor kopplade till fastighetsinnehav eller hyresförhållanden.

Obeståndsrätt

Vi arbetar med de olika frågor som uppstår när ett bolag eller en privatperson hamnar på obestånd, det vill säga att personen inte längre kan betala sina skulder. Till stor del rör det sig om konkursförvaltning och likvidationer av aktiebolag.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Familjerätt

Vi arbetar med i stort sett samtliga frågor som faller inom familjerättens område. Vanliga ärenden är upprättande av testamenten, äktenskapsförord, gåvohandlingar och dödsbouppteckningar.

Vi biträder parter i familjerättsliga tvister, bland annat i fråga om vårdnad om barn eller barns boende samt vid separationer och dödsfall.

Vi förvaltar och avvecklar dödsbon såsom förordnade boutredningsmän eller på uppdrag av dödsbodelägarna.

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden i mål vid förvaltningsdomstol där socialtjänsten har ansökt om att unga eller missbrukare ska tvångsvårdas (ärendetyper som normalt kännetecknas av de lagar som reglerar respektive förfarande; LVU och LVM).

Medarbetare

IMG 0470 justeradIMG 0470 justerad
IMG 0470 justerad

070-604 67 16​​​​​​​

IMG 0575 justerad igen1IMG 0575 justerad igen1
IMG 0575 justerad igen

070-204 32 84

480 justerad igen 2480 justerad igen 2
480 justerad igen 2
IMG 0564 justeradIMG 0564 justerad
IMG 0564 justerad
Marie-Louise
Rudh Dahlén

Administration
​​​​​​​och ekonomi

0589-128 60

Länkar

Här finns vi

Arboga
Kontakt
0589 - 128 60
Västerås
Kontakt
021 - 14 70 60
Örebro
Kontakt
019 - 10 78 60